Destinat lucratorilor din industrie sau alte domenii unde activitatea zilnica implica un grad de risc, dar si vizitatorilor santierelor sau liniilor de productie, echipamentul individual de protectie asigura conditii de lucru mai sigure, protejand impotriva expunerii la diverse riscuri care nu pot fi evitate prin alte mijloace.

Ce este echipamentul individual de protectie

Prin echipamentul individual de protectie (EIP) se intelege orice echipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia sau mai multor riscuri care i-ar putea pune in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca. In categoria echipamentelor de protectie individuala intra si accesoriile proiectate in acest scop.

Nu reprezinta echipament de protectie imbracamintea de lucru si uniformele obisnuite, care nu sunt proiectate pentru a oferi protectie, si nici echipamentul folosit de serviciile de urgenta si salvare, echipamentul individual de protectie folosit de politie sau armata, echipamentul de autoaparare sau cel sportiv.

Echipamentul individual de protectie este distribuit gratuit de catre angajator, care trebuie sa asigure buna functionare, intretinerea sau inlocuirea lui.

De ce este necesar echipamentul de protectie

Echipamentul de protectie individuala reduce expunerea angajatilor la diverse riscuri (de natura fizica, chimica, electrica, biologica etc.) care nu pot fi evitate prin alte mijloace. Utilizarea corecta a echipamentului poate contribui la asigurarea unor conditii de munca sigure si sanatoase pentru lucratori.

Domenii vizate

Echipamentele de protectie individuala sunt necesare in domenii foarte diferite: in fabrici, pe santier, in industria farmaceutica, service-uri auto, oriunde este implicat lucrul cu substante chimice, in activitatile unde exista risc de incendiu, in timpul activitatilor desfasurate de electricieni, alpinisti, scafandri.

Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca echipamentul individual de protectie

Potrivit legii, echipamentul individual de protectie trebuie sa indeplineasca cateva conditii:

Sa corespunda conditiilor existente la locul de munca si ricurilor implicate de activitatile desfasurate;
Sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta;
Sa ia in considerare cerintele ergonomice şi starea sanatatii lucratorului;
Echipamentul individual de protectie este destinat purtarii de catre o singura persoana. Daca imprejurarile impun insa purtarea echipamentului individual de catre mai multe persoane, se iau masuri corespunzatoare pentru a se asigura ca aceasta utilizare nu creeaza diferitilor utilizatori probleme de sanatate sau de igiena.

Ce obligatii au angajatorii

Sa distribuie gratuit echipamentul de protectie individuala si sa asigure buna sa functionare, precum si intretinerea si inlocuirea acestuia;
Sa adopte solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca;
Sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie;
Sa obtina autorizatia de functionare
Sa stabileasca pentru lucratori atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
Sa elaboreze instructiuni proprii;
Sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea masurilor prevazute;
Sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor;
Sa asigure informarea fiecarei persoane;
Sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor;
Sa angajeze numai persoane care corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute;
Sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat;
Sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie;
Sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului;
Sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control;
Sa desemneze lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;
Sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv;
Sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;
Sa asigure echipamente individuale de protectie;
Sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie.

Ce obligatii au angajatii

Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;
Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii;
Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca;
Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati;
Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca;
Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.