Unitatea protejata autorizata este entitatea de drept public sau privat cu gestiune proprie, în cadrul căreia:

·        sunt angajate minimum 3 persoane cu dizabilități;

·        persoanele cu dizabilități angajate reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților;

·        timpul de lucru cumulat al persoanelor cu dizabilități angajate reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților.

Poate fi unitate protejată orice formă de organizare, potrivit legii, aleasă pentru desfășurarea unei activități economice de către o persoană fizică deținătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap, dacă aceasta:

·        este autorizată în baza unei legi speciale să desfășoare activități independente, atât individual, cât și în una din formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;

·        este persoană fizică autorizată sau membru titular al unei întreprinderi individuale ori al unei întreprinderi familiale, organizate potrivit legii.

2.     Reglementarea  posibilității anagajatorilor cu peste 50 de salariați, care nu angajează persoane cu dizabilități, de a opta pentru:

·        obligația de a plăti lunar către bugetul de stat o sumă echivalentă cu min. 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu dizabilități.

·        achiziționarea pe bază de  parteneriat, de produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap, angajate în unități protejate autorizate, în cuantumul sumei ce reprezintă diferența până la nivelul obligației de plată.

Companiile și autoritățile publice, care vor să încheie acorduri de parteneriat cu unitățile protejate autorizate, trebuie să rețină faptul că noua lege prevede că, pot fi deduse din obligația de plată către bugetul de stat, doar produsele și serviciile realizate prin propria activitate a persoanelor cu dizabilități.

Prevederea vine în ajutorul unităților protejate care urmăresc reintegrarea socio profesională a persoanelor cu handicap.

*Text preluat de pe site http://andpdca.gov.ro/w/noua-procedura-de-autorizare-a-unitatilor-protejate-publicata-in-monitorul-oficial/